VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PĚCHOTNÍHO SRUBU T-S 54 NAD DRÁHOU

LOGO T-S 54 černé.png

„Byli bychom zcela nepochybně zůstali viset na jejich (československých) opevnění, protože jsme prakticky neměli žádné prostředky prolomit je.“

Erich von Manstein

Německý polní maršál
Norimberský tribunál 1946

„... válka není nejhorším, jistě ne jediným zlem. Život nečestný, život otrocký jest horší.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Prezident Republiky Československé
Nová Evropa : stanovisko slovanské/23

„.Nadešla osudová doba našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. Cíl Německa je Černé moře. Pro náš národ nebude slitování. Nebude-li se bránit, bude bídáckým a všemu lidstvu odporujícím způsobem vyhlazen.
Když zemřít, tak čestně!

Ludvík Krejčí

Armádní generál, náčelník hlavního štábu
Memorandum náčelníka hlavního štábu členům nejvyšší rady obrany státu