top of page
T-S 57.jpg

Základní informace:

  • Typ objektu: oboustranný 

  • Odolnost: 2

  • Datum betonáže: 8. - 11. 6. 1938

  • Osádka: 19 mužů (1 důstojníků, 4 poddůstojníků, 14 mužů)

  • Kubatura: 533 m3 betonu

  • Pancéřový zvony osazeny: Levý 18. 8. 1938 (13,2 tuny), Pravý 20. 8. 1938​​​ (13,2 tuny)

  • Hloubka studny: 113,6 metrů

  • Míra dokončení: stavebně téměř dokončen, zahájeny práce na elektroinstalaci

  • Stavební firma: Litická a.s. Praha II

  • Zajímavost: objekt silně zdemolován vnitřním výbuchem při německých zkouškách, stropnice výbuchem odtržena a převrácena

 

Pěchotní srub T-S 57 postřeloval svými zbraněmi intervalové překážky k oběma sousedním objektům.

Vzhledem k jeho umístění na vrcholu plochého hřbetu v zalesněním terénu bylo rozhodnuto o výstavbě v odolnosti 2, která nepočítala s nasazením obrněné techniky nepřítele. 

Zbraně M byly osazeny v obou dvou kasematách. Zbraně L1 zde nebyly plánovány kvůli výše zmíněnému pro techniku náročnému terénu. Pravá intervalová překážka je tak kryta zbraní L1 z objektu T-S 56. Stejně jako v okolních srubech ani zde nebyla instalována většina vnitřního vybavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Kejzlar M, a kolektiv: Opevnění na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008

Stehlík E. a kolektiv: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38,Dvůr Králové nad Labem 2001

 

T-S 57 půdorys horní patro.jpg
T-S 57 PŮDORYS DOLNÍ PATRO.jpg
bottom of page