top of page
T-S 56.jpg

Základní informace:

  • Typ objektu: oboustranný 

  • Odolnost: II

  • Datum betonáže: 27. 5. - 1. 6. 1938

  • Osádka: 36 mužů (1 důstojníků, 10 poddůstojníků, 25 mužů)

  • Kubatura: 1.450 m3 betonu

  • Pancéřový zvony osazeny: neosazeny

  • Hloubka studny: 31,85 metrů

  • Míra dokončení: stavebně téměř dokončen, zahájeny práce na elektroinstalaci

  • Stavební firma: Litická a.s. Praha II

  • Zajímavost: svou palbou chránil hned tři sousední sruby a to T-S 53, 54 a 55

 

Pěchotní srub T-S 56 i přes svou stavební nedokončenost byl schopen účinně zasáhnout do případných bojů. Palbou z hlavních zbraní vpravo kontroloval prostor v okolí srubů T-S 53 až 55 včetně jejich předpolí. Palbou vlevo postřeloval intervalovou překážku T-S 57.

Za velký stavební nedostatek lze považovat absenci obou pancéřových zvonů. Srub měl tedy v místech nezabezpečených zvonových šachet slabé místo. Předpokládá se, že zvonové šachty byly provizorně zakryty dřevěnými stříškami, jako se to dělalo u jiných srubů ve stejné situaci. 

Zbraně L1 a M byly osazeny v obou dvou kasematách. Stejně jako v okolních srubech ani zde nebyla instalována většina vnitřního vybavení. 

Díky neosazení pancéřových zvonů nedošlo k poškození zvonových šachet vytržením zvonů. Střílny v levé i pravé kasematě byly vytrženy. 

Momentálně se srub postupně rekonstruuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Kejzlar M, a kolektiv: Opevnění na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008

Stehlík E. a kolektiv: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38,Dvůr Králové nad Labem 2001

 

Horní_patro_56.jpg
Dolní_patro_56.jpg
horní_patro_el_56.jpg
dolní_patro_el_56.jpg
56,1.jpg
56,2.jpg
56,3.jpg
bottom of page