top of page
T-S 53.jpg
ŘEZY.jpg

Základní informace:

  • Typ objektu: jednostranný, levostranný

  • Odolnost: III

  • Datum betonáže: 22. - 28. 4. 1938

  • Osádka: 24 mužů (2 důstojníci, 7 poddůstojníků, 15 mužů)

  • Kubatura: 1.310 m3 betonu

  • Pancéřový zvon osazen: neosazen

  • Hloubka studny: 59 metrů

  • Míra dokončení: stavebně dokončen, zahájeny práce na elektroinstalaci

  • Stavební firma: Litická a.s. Praha II

  • Zajímavost: srub postaven v největší odolnosti z celého podúseku

 

T-S 53 byl druhým vybetonovaným těžkým objektem z celého podúseku.  Z pravé strany byl srub chráněn palbou svého souseda T-S 52, sám chránil svého souseda nalevo T-S 54 a dokázal postřelovat předpolí objektů T-S 56 a 57. Srub byl projektován v odolnosti III vzhledem k jeho lokaci na velmi otevřeném prostoru, který skýtal možnost poměrně dobrého postřelování nepřátelským dělostřelectvem. 

Pancéřový zvon nebyl osazen, ale předpokládalo se v něm umístit pomocnou dělostřeleckou pozorovatelnu, která měla navádět palbu z tvrze Stachelberg (Babí) a Grünwald (Poustka). Osazena byla však zbraň L1 a M. Kromě stavební dokončenosti, rozpracovanosti elektroinstalace a instalace zbraní nebyla v objektu instalována většina plánovaného vybavení. 

Během okupace nebyl objekt poškozen vytrháváním zvonu vzhledem k jeho absenci, ale v jeho spodním patře byly pokusně odpáleny pravděpodobně výbušniny, které způsobily rozsáhlé poškození a vyvalení týlové stěny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Kejzlar M, a kolektiv: Opevnění na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008

Stehlík E. a kolektiv: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38,Dvůr Králové nad Labem 2001

upravené.jpg
Horní_patro_t-S_53.jpg
doLNÍ_PATRO_t-s_53.jpg
bottom of page