top of page
PTDC0351.png

STAV V ZÁŘÍ 1938

 

DODANÉ VYBAVENÍ

V osudných dnech září roku 1938 byl objekt po stránce stavební zcela dokončen. Byly osazeny oba pancéřové zvony, levý zvon N pro lehký kulomet vz. 26 a pravý zvon D pro těžký kulomet vz. 37. Stejně tak byly osazeny veškeré pancéřové střílny a do nich veškeré zbraně. Objekt tak disponoval ve střelecké místnosti zbraní L1 a zbraní M (spřažené kulometné dvojče těžkých kulometů vz. 37). Množství munice, které bylo reálně v objektu připraveno je dnes již předmětem dohadu, ale dle předpisů se počítalo s uskladněním 1.800 nábojů pro dělo 47mm, 160.000 nábojů pro dvojkulomet, 40.000 nábojů pro těžký kulomet v pravém zvonu, 40.000 nábojů pro lehký kulomet v levém zvonu, 200 ručních granátů a 160 pistolových raket (světlic). Očekávalo se, že s touto dotací munice se osádka vydrží bránit, i v případě obklíčení, po dobu v řádu týdnů. 

 

NEDODANÉ VYBAVENÍ

I přes uvedení objektu do bojového stavu nebyl nikdy zcela dokončen. Chyběla většina plánovaného vybavení. Dieselagregát pro nouzové zásobování elektrickou energii nebyl nikdy do objektu dodán, nestihly se ani vybetonovat betonové sokly ve strojovně, kde měl být umístěn. Ventilace, pro zabezpečení rozvodu čerstvého vzduchu po objektu, vytváření mírného přetlaku pro odvod plynů při střelbě a zabránění vniknutí bojových plynů do objektu, nebyla nikdy namontována. Stejně tak vybavení 2 filtrů typu C  pro filtraci nasávaného vzduchu z venčí zcela chybělo. Co se týče zásobování vody, tak i zde se nedochovaly důkazy o tom, že by vodoinstalace byla v objektu namontována, lze pouze předpokládat, že snad byla provizorně namontována pumpa ve vrtané studni. Mezi další nedodané vybavení patří mřížové dveře ve vstupu do objektu a obě pancéřové dveře tvořící protiplynový uzávěr v přístupové chodbě. Nad provizorním uzavřením objektu lze dnes pouze spekulovat. Vzhledem k rozpracovanosti elektroinstalace, za zmínku stojí absence zařízení pro spojení tj. telefonní ústředna a pozemní telegrafie. 

 

 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Kejzlar M, a kolektiv: Opevnění na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008

Stehlík E. a kolektiv: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38,Dvůr Králové nad Labem 2001

5412.jpg
5411.jpg
54.jpg
3086.jpg
TS 5 - 4.jpg
10649642_871447599534928_205778998823637
bottom of page