top of page
Elektroinstalace dolního patra T-S 54
Půdorys dolního patra.jpg
PTDC0351.png
Rozvod ventilace horní patro T-S 54
Rozvod ventilace dolní patro T-S 54
Půdorys_horní_patro.jpg
Elektroinstalace horního patra T-S 54

Základní informace:

  • Typ objektu: Jednostranný, levostranný

  • Odolnost: II

  • Datum betonáže: 5. - 9. 5 1938

  • Osádka: 24  mužů (1 důstojník, 7 poddůstojníků, 16 mužů)

  • Kubatura: 1.064 m3 betonu

  • Pancéřový zvon osazen: Levý 6. 8. 1938 (26,5 tuny), Pravý 28. 7. 1938 (21,5 tuny)

  • Hloubka studny: 58,2 metrů

  • Míra dokončení: stavebně dokončen, zahájeny práce na elektroinstalaci

  • Stavební firma: Litická a.s. Praha II

  • Stavbyvedoucí: poručík stav. Bohumil Synek

 

Plánování výstavby

Pěchotní srub československého opevnění T-S 54 "Nad dráhou" byl v oblasti Petříkovické uzávěry plánován na základě průzkumu terénu důstojníky Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) již od května roku 1936. Jeho původní umístění mělo být na dně údolí, neobvykle hluboko v týlu obranné linie, poblíž ostré zatáčky silnice na západním konci obce Petříkovice. Z tohoto místa by bylo jeho úkolem postřelovat silnici a železnici vedoucí od hranic s tehdejší Německou říší. Pro tento úkol měl být vybaven čelní střílnou nebo čelní pancéřovou polokopulí pro zbraň L1, Toto uspořádání směru palby hlavních zbraní nebylo pro československé opevnění příliš obvyklým řešením. Následně tedy byla dána přednost standardnímu uspořádání pro boční palby a plánované umístění objektu bylo přesunuto do centra pevnostního uzávěru cca 100 metrů nad železniční trať. 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Kejzlar M, a kolektiv: Opevnění na Trutnovsku, Dvůr Králové nad Labem 2008

Stehlík E. a kolektiv: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38,Dvůr Králové nad Labem 2001

Potrubí strojovny T-S 54
Řez T-S 54
bottom of page