top of page
PTDC0089_edited.jpg

OSÁDKA OBJEKTU

OSÁDKA

Z hlediska bojové osádky se jednalo o nouzové řešení. V původních plánech velení armády se počítalo s tím, že objekt T-S 54 bude obsazovat 7. rota II. praporu 17. hraničářského pluku. K tomu však nikdy nedošlo, protože zmíněný II. prapor nebyl v době zářijové krize dosud postaven. Objekt byl tedy obsazen příslušníky 3. roty VI strážního praporu. Tato rota obsazovala celý strategicky významný pevnostní uzávěr Petříkovice od prostoru plánované tvrze Poustka až po objekt T-S 57. Vojáci odvodního ročníku 1936 obsazovali těžké objekty a vojáci ročníku 1937 obsazovali lehké objekty. Velitelem 3. roty byl štábní kapitán Václav Sedláček a byli mu podřízeni tři poručíci, kteří měli na starosti vždy několik těžkých objektů a v liniích za nimi lehké objekty. Bohužel jména členů osádky nebo velitele T-S 54 nejsou známa a pravděpodobně se je bohužel již nikdy nedozvíme.

NALEZEN ČLEN OSÁDKY - ROBERT VÍŠEK

V roce 2019 nás na bunkru čekalo překvapení s poněkud zajímavým rozuzlením. Na objektu bylo kamenem vyškrabáno telefonní číslo. Přisuzovali jsme to dětské hře místních výrostků nebo jiný nejapný žert. Na číslo jsme ale ze zvědavosti zavolali. K našemu překvapení se v telefonu ozvala paní, jejíž manžel číslo na bunkr vyškrabal. Po delší rozpravě jsme se dozvěděli, že se jedná o pana Petra Víška, který v létě 1976 s otcem Robertem Víškem navštívil v Petříkovicích bunkr, kde jeho otec sloužil a po 43 letech se na ono místo znovu vypravil a identifikoval T-S 54 jako onen bunkr. Následně jsme se s panem Víškem domluvili na setkání na výročí mobilizace. Jako syn člena osádky T-S 54 měl tu čest položit věnec padlému dozorci finanční stráže Františku Opočenskému, kterého jeho otec dle vyprávění znal. Pana Víška jsme provedli po bunkru a on nám předal vojenský kufr jeho otce a jeho fotografie z jeho služby u 3. roty VI strážního praporu. Chtěli bychom tímto panu Petru Víškovi velmi poděkovat za jeho ochotu vyprávět nám o jeho otci a poskytnout nám pro muzejní účely jeho vojenské věci. Dále mu srdečně děkujeme za jeho štědrý finanční dar, kterého si velmi vážíme.

Robert Víšek se narodil 29. 6. 1916 v Červeném Kostelci. Dle informací z jeho vojenských záznamů byl povoláním kartonážník. Mezi jeho zvláštní schopnosti bylo uvedeno, že je lyžař, člen Sokolu a cyklista. Měl tedy mnoho na tu dobu zajímavých koníčků. Při odvodu byl přidělen k hraničářskému praporu 2 "Roty Nazdar". Dosáhl hodnosti četaře v záloze. Během německé okupace se jako mnoho jiných vojáků nevzdal bez boje a pro podezření z protiokupační činnosti byl od prosince 1943 do srpna 1944  vězněn v Kolíně a Pardubicích. Zemřel 6. 5. 1980 v Praze. Nebude na něj zapomenuto!

 

Zdroj:

Vojenský ústřední archiv, fond ŘOP 1935-1939, Praha 2020

Pozůstalost Roberta Víška předána nám synem Petrem Víškem

Okupační vězeňské spisy, 1939-1945, karton 415. vězeňské číslo číslo 305/43

Robert Víšek
Robert Víšek
2. kanónové družstvo
Robert Víšek - 5. rota
bottom of page