top of page
91513_edited.jpg

OBRANA PETŘÍKOVICKÉHO UZÁVĚRU

 

VOJÁCI V OPEVNĚNÍ 

Bez vojáků by bylo celé opevnění jen prázdnými betonovými obry, každý bunkr byl schopen zadržet nepřítele jen do takové míry, jak byla odhodlaná a vycvičená jeho osádka. 

Petříkovický uzávěr obsazovali muži 3. roty VI. strážního praporu. Jednalo se o vojáky, kteří strážili objekty opevnění v této oblasti. Dalo se tedy předpokládat, že jsou s místním terénem a objekty opevnění velmi dobře seznámeni.  Velením této jednotky byl pověřen zkušený velitel štábní kapitán Václav Sedláček, jež prošel boji první světové války a byl členem našich ruských legií, právě pro tyto zkušenosti mu byla svěřena obrana tohoto takticky významného úseku obrany. Jednotlivým četám veleli jemu podřízení poručíci. Poručík pěchoty Josef Korbel velel lehkému opevnění v prostoru nevybudované tvrze Poustka. Poručík pěchoty Josef Cihelka velel pěchotním srubům T-S 52b až T-S 54 a lehkým objektům za nimi. Poručík pěchoty Josef Masárik velel pěchotním srubům T-S 55 až T-S 57. V době míru byla celá tato jednotka ubytována v blízké obci Poříčí v místní továrně.

Objekty těžkého opevnění petříkovického uzávěru (T-S 52b až T-S 57) mělo dle tabulek obsazovat 150 vojáků odvodního ročníku 1936, ale skutečný počet byl pravděpodobně o dost nižší (jen polovina mužů). Lehké opevnění ve dvou sledech  za těžkým opevněním obsazovalo přibližně 270 mužů odvodního ročníku 1937.

OBJEKTY OPEVNĚNÍ

Do září 1938 se podařilo v petříkovickém uzávěru dostavět všech 6 pěchotních srubů. Dále do tohoto uzávěru spadalo nejméně 44 stavebně dokončených objektů lehkého opevnění vz. 37. Z toho:

28 typu A, 4 typu B, 2 typu C a 4 typu E.

PŘEKÁŽKY

Překážky plánované a vystavěné v daném úseku můžeme dělit na obvodové a intervalové.

Obvodovou překážky jsou jednoduché řady překážkových kolíků s ostnatým drátem, které se umisťovaly v kruhu okolo objektu. Dle dochovaných dobových fotografií se okolo žádného objektu z petříkovického uzávěru nepodařilo včas tuto překážku vybudovat. Potvrzený je pouze do úseku dodaný materiál pro její zbudování. 

Intervalové překážky jsou překážky vyplňující volné prostory mezi jednotlivými objekty v linii. Dále se dělí na protitankové a protipěchotní. V případě tohoto úseku se uvažovalo převážně o protitankových překážkách. Mezi ně patří protitankový práh, který sestával z jedné řady kovových sloupů (dva svařené ocelové profily tvaru U) zasazených do železobetonového prahu. Ten se podařilo vybudovat od objektu T-S 52b k objektu T-S 53 a dále v úseku mezi T-S 54 a T-S 55. Další protitankovou překážkou byl příkop proti útočné vozbě (protitankový příkop), který byl ze strany vzdálenější od nepřítele vyztužen železobetonovou kolmou stěnou, kterou bylo nesnadné narušit nepřátelskou dělostřeleckou palbou. Tento příkop se podařilo dokončit pouze v části úseku intervalové překážky od T-S 53 k T-S 54.


 

Příkop proti útočné vozbě.
Protitankový práh.
Práh proti útočné vozbě dnes. Pohled z T-S 52b.
bottom of page