top of page
LOGO T-S 54 bílé.png

Jsme skupina nadšenců, která se zajímá o prvorepublikové opevněni a armádu. Spravujeme objekt čs. těžkého opevnění T-S 54 Nad dráhou, který již mnoho let prochází rekonstrukcí. Vzniká zde skromné muzeum postupně zpřístupněné široké veřejnosti.

Naším cílem je uvést objekt přibližně do stavu, ve kterém se měl nacházet po kompletním dokončení a vybavení v roce 1939. Tuto snahu chceme ve spolupráci s místní obcí Chvaleč (Petříkovice) v budoucnu korunovat vybudováním naučné stezky po objektech opevnění a dochovaných protitankových překážkách v blízkém okolí připomínající odhodlání našich předků bránit vlast proti mnohonásobně silnějšímu nepříteli i za cenu jejich sebeobětování pro národ. 

V současné době nás čeká ještě spousta práce, ale věříme, že se nám podaří naší práci dokončit. A to nejen kvůli naším předkům, kteří museli toto opevnění se skloněnou hlavou opustit, ale i kvůli našemu drahému zesnulému příteli Janu Krinkemu, který pěchotnímu srubu T-S 54 věnoval mnoho svých posledních let na tomto světě. 

bottom of page