top of page
91513_edited.jpg

DOZORCE FINANČNÍ STRÁŽE
FRANTIŠEK OPOČENSKÝ

(6. 9. 1910 - 19.-20. 9. 1938)

ŽIVOTOPIS

František Opočenský se narodil 6. 10. 1910 v Jablonci nad Nisou. V roce 1932 byl povolán k výkonu prezenční služby a po jejím skončení sloužil dále jako délesloužící poddůstojník u Hraničářského praporu 1 „České družiny”. Službu zde ukončil v dubnu 1938 a nastoupil do služby k finanční stráži. Byl přidělen do Petříkovic u Trutnova. 

 

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938

V první etapě výstavby lehkého opevnění bylo vybudováno v okolí Petříkovic několik objektů vzor 36. Zůstaly osamoceny daleko před později vystavěnou linií těžkého a lehkého opevnění. Mimo běžné činnosti příslušníka finanční stráže vykonával František Opočenský ještě službu jako člen Stráže obrany státu (SOS) v jednotce č. 189, postavení této jednotky bylo právě v lehkém objektu starého typu vz. 36. Jednalo se o objekt 102 stavebního úseku II.b (Adršpach) spadající pod armádní sbor ZVV Praha. Osádku tvořili 3 vojíni a 3 příslušníci finanční stráže z oddělení inspektora Zeleného. Tento objekt mohl postřelovat petříkovické nádraží včetně silnice.

Během osudné noci z 19. na 20. 9. 1938 okolo jedenácté hodiny večer pronikla přes hranice skupina asi 8 mužů, kteří předtím z Petříkovic a dalších obcí uprchli do Německa. Pevnůstku dělí od hranice téměř 400 metrů nepřehledného terénu, který útočící teroristé velmi dobře znali a překonali vzdálenost během chvíle. V bezprostřední blízkosti postavení jednotky č. 189 je přibilo k zemi ostré "Stůj". Zvolal jej desátník, který stál jako návěstný nedaleko vchodu do pevnůstky. Bylo 23:30, když byla na osádku bunkru zahájena palba z ručních zbraní a osádka odpověděla palbou lehkého kulometu vz. 26 a svých pušek. Palbu opětoval také z druhé strany pevnůstky druhý návěstný dozorce finanční stráže František Opočenský. Po chvíli trvající přestřelce byli útočící teroristé zahnáni a uprchli do lesů u Albendorfu.

Bohužel, po doznění posledních výstřelů byl dozorce František Opočenský svými kamarády ve zbrani nalezen mrtev poblíž krytu. Dle ohledacího protokolu utrpěl dva průstřely hrudníku a následně vykrvácel. Stal se prvním obráncem československého opevnění, který padl při obraně republiky. Byl pohřben se všemi vojenskými poctami v Praze na Olšanských hřbitovech. Po válce mu byl zbudován pomník, který byl slavnostně odhalen 28. 9. 1946, je umístěn na levé straně silnice směrem na Radvanice. Pomník je z leštěné žuly s nápisem:  „František Opočenský, dozorce finanční stráže, padl při výkonu služby stráže obrany státu dne 19. září 1938. „. Na dvou nižších žulových bocích jsou pak tyto nápisy: „Je lépe za svobodu umřít stoje, než padnout na kolena, v kleče žít. Jak tvrdě to a klidně řečeno je! A kdo tak mluví, musí zvítězit." F. Fedorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

České slovo, 21. září 1938

HOLUB Ota, Zrazené pevnosti, Naše vojsko - Praha 1982

 

František Opočenský
František Opočenský
František Opočenský
bottom of page